cover

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา

หน้าหลัก

/

กลุ่มงานที่ให้บริการ

/

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยาเกี่ยวกับเรา

     นอกจากให้บริการผู้ป่วยโรคทางจักษุทั่วไป เช่น โรคตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาเข โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคตาขี้เกียจ ยังให้การรักษาโรคทางจักษุประสาท (โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อจักษุ) ด้วย เช่น หนังตาตก ภาวะเห็นภาพซ้อนจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง นอกจากนี้ยังให้บริการรับปรึกษาและดูแลร่วมกัน กับคลินิกทางระบบประสาทของสถาบันฯ เช่นตรวจภาวะผิดปกติของระบบประสาทตาที่เกิดจาก เนื้องอกสมองกดทับเส้นประสาท ภาวะเส้นประสาทตาอักเสบ กลุ่มงานยังมีเครื่องมือตรวจพิเศษ เช่น เครื่องตรวจลานสายตา (CTVF) เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา (Fundus Camera) และเครื่องตรวจความหนาเส้นประสาทตา (OCT) ในด้านการผ่าตัด มีการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่อแก้ไขภาวะตาเขหรือเห็นภาพซ้อน และทำผ่าตัดหนังตาเพื่อแก้ไขหนังตาตก เป็นต้น

ติดต่อเรา

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา เบอร์โทร 02 – 306 – 9899 ต่อ 3164


กลุ่มงานอื่น ๆ

กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา

ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02- 306 9899​ ต่อ​ 3157


กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02-306-9899 ต่อ 2317


กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค เบอร์โทรติดต่อ 02-306-9899 ต่อ 1227