ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ

คลินิกแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ

ตารางตรวจประจำปี 2563

กลุ่มงานอื่นๆ

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

กลุ่มงานพยาธิวิทยาห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ. 02 – 306 – 9899 ต่อ 2129


กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02 – 306 – 9899 ต่อ 3164


กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา

กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02- 306 9899​ ต่อ​ 3157